โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ - โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ :: โรงเรียนดีประจำตำบล :: โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

FB : พังตรุราษฏร์รังสรรค์
ptr@sesao8.go.th

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

| |

การบริหารความเสี่ยง มาตรฐานหรือมาตรการจำเป็นให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติ

  1. เรื่องเดิมสพฐ(ว342)
  2. มาตรฐานการบริหารความเสี่ยง 2562
  3. มาตรฐานการตรวจสอบภายใน 2561
  4. มาตรฐานการควบคุมภายใน 2561
0
0
0
s2sdefault

| |

    วันที่ วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 ครูอดิศร์ พงษ์พัว เข้าร่วมอบรม กิจกรรม สพม.8 จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชันย์ ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

จิตอาสา tobeno1
จิตอาสา จิตอาสา

 

0
0
0
s2sdefault

| |

    วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ครูอดิศร์ พงษ์พัว และนักเรียนโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ ร่วมนำเสนอผลงาน To be no.1  ณ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 

tobeno1 tobeno1
tobeno1 tobeno1

 

0
0
0
s2sdefault

| |

ครูสุกัญญา โครพ ได้รับรางวัล "ครูรักการอ่าน" ระดับ  ยอดเยี่ยม และ "ครูส่งเสริมการอ่านสู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับยอดเยี่ยม เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โครงการ สพม.๘ ส่งเสริมการอ่านสู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประจำปี ๒๕๖๒

0
0
0
s2sdefault