โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ - โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ :: โรงเรียนดีประจำตำบล :: โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

FB : พังตรุราษฏร์รังสรรค์
ptr@sesao8.go.th

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

| |

วันที่ 28 กันยายน 2562 ครูสุกัญญา  โครพ , ครูรุ้งทิพย์  ผ่องใส , ครูเมธาวดี  ลือชา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องเยอรมัน อาคาร 7 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี

การอบรมโครงการส่งเสริมการอ่าน            การอบรมโครงการส่งเสริมการอ่าน 

คลิกเพื่อดูเอกสารประกอบการบรรยาย

0
0
0
s2sdefault