โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ - โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ :: โรงเรียนดีประจำตำบล :: โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

FB : พังตรุราษฏร์รังสรรค์
ptr@sesao8.go.th

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

| |

เข้าสู่ระบบทะเบียนฐานันดรบนอินเตอร์เน็ต (ระดับผู้ใช้งาน)

https://thanundon.soc.go.th/images/2.jpg

0
0
0
s2sdefault

| |

portfolio-electronic/teacher/smt//images/banners/20161013-event-banner-900x120.jpg

    นายสุเมธี  นาคะพันธุ์ อายุ  32   อายุราชการ  8  ปี คุณวุฒิทางการศึกษา  ปริญญาตรี  ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก  คอมพิวเตอร์ศึกษา  จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ตำแหน่ง  ครู คศ.1   ตำแหน่งเลขที่  1547 สถานศึกษาโรงเรียนวัดวังศาลา  ตำบลวังศาลา  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

0
0
0
s2sdefault

| |

     ระหว่างการอบรม "การจัดทำผลงานอิเล็กทรอนิกส์" เมื่อวันที่
11-13 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน ได้รับการสนับสนุน
เงินในการดำเนินการ ดังนี้

 1. ศน.วินัย ธรรมเกื้อกูล สนับสนุนเงิน จำนวน 3,000 บาท
 2. คุณวรรนภา บุญสุวรรณ สนับสนุนเงิน จำนวน 5,000 บาท
  (โดยการประสานงานของศน.วินัย ธรรมเกื้อกูล ทั้งสองรายการ
  ข้างต้น ทางโรงเรียนบ้านวังตะเคียน ออกใบเสร็จรับเงินนำเข้า
  รายได้สถานศึกษา
  เพื่อพัฒนาโรงเรียนต่อไป
 3. คณะครูจากโรงเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สนับสนุนเงิน
  จำนวน 1,500 บาท
 4. คณะครูและผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโป่งสนับสนุนเงิน
  จำนวน 1,000 บาท
 5. ผู้อำนวยการรจนา วรรณะ โรงเรียนวัดนาพระยา สนับสนุนเงิน
  จำนวน 500 บาท

 

0
0
0
s2sdefault